"Cloud computing"  cloud_alg_up.jpg

(werken in de Cloud) kent zijn succes al een tijdje, 
en heeft zijn voordelen al meer dan genoeg bewezen. Sinds 2012 zien we het
gebruik ervan sterk toenemen en dit gaat alsmaar verder en verder. Kleine, middelgrote tot hele grote bedrijven sluiten zich meer en meer aan bij het Cloud bestaan en zien er het voordeel van in.  De cloud is de toekomst !

Aangezien bij Cloud Computing het zwaarste werk door onze servers wordt uitgevoerd, bent u niet meer gebonden of beperkt door de opslagcapaciteit en snelheid van uw eigen computer of server. U bent ook niet meer gebonden aan een vaste werkplaats want via internet kan u heel gemakkelijk op gelijk welk toestel uw eigen applicaties en bestanden opvragen. 
De capaciteit van onze Cloud is quasi ongelimiteerd. Servers bijvragen of resources laten verhogen en verlagen is heel gemakkelijk. Zo kan het zijn dat u door een groot project tijdelijk wat meer nodig hebt wat u dan later terug makkelijk kan terugschroeven. Dergelijke gevallen zorgen bijvoorbeeld dat u met een aangekochte server nadien met heel wat dure, ongebruikte rekenkracht blijft zitten.

Cloud computing wordt in drie categorieën van abstractie verdeeld:

  • Infrastructure as a Service (IaaS)

Infrastructure as a Service (IaaS) is een vorm van cloud computing. De infrastructuur wordt virtueel aangeboden. De hardware waaronder servers, netwerkapparatuur, firewalls, backup,  ...  zijn eigendom van de serviceprovider. De afnemer betaalt alleen voor hetgeen daadwerkelijk gebruikt wordt.

  • Platform as a Service (PaaS)

Platform as a Service (PaaS) is het via internet leveren van besturingssystemen en bijbehorende diensten zonder deze te hoeven downloaden of installeren. PaaS wordt soms “cloudware” genoemd, omdat het bronnen uit particuliere computers naar de internet-cloud verplaatst. PaaS is een uitvloeisel van Software as a Service (SaaS), een software distributie model waarbij applicaties worden gehost door een verkoper of dienstverlener en die toegankelijk zijn gemaakt voor klanten op het internet. Met PaaS kunnen de functies van het besturingssysteem worden aangepast en bijgewerkt; Ontwikkeling teams van over de hele wereld kunnen samenwerken aan de ontwikkeling van software projecten; De kosten kunnen worden verlaagd door het gebruik van diensten van slechts één leverancier in plaats van het behoud van meerdere hardware faciliteiten die vaak dubbele functies uitvoeren of aan incompatibiliteitsproblemen lijden.

  • Software as a Service (SaaS)

Software as a Service (SaaS), vaak afgekort als SaaS, ook weleens Software on Demand genoemd, is software die als een online dienst wordt aangeboden. De klant hoeft de software niet aan te schaffen, maar sluit bijvoorbeeld een contract per maand per gebruiker, eventueel in combinatie met andere parameters. De SaaS-aanbieder zorgt voor installatie, onderhoud en beheer, de gebruiker benadert de software over het internet bij de SaaS-aanbieder.

SaaS is een geëvolueerde vorm van Application service provider (ASP-diensten). SaaS wordt gezien als de applicatielaag van cloud computing, waarbij het platform (PaaS) en de infrastructuur (IaaS) als onderliggende lagen worden toegepast. Zonder deze onderliggende lagen is er geen sprake van flexibel verhogen of verlagen van het verbruik / de gebruikers.

De kenmerken van de diensten van een SaaS en ASP zijn:

    • De klant hoeft de software en de daarvoor benodigde hardware niet aan te schaffen, maar betaalt slechts voor het gebruik ervan.
    • De software en hardware wordt niet bij de klant geïnstalleerd, maar bij de ASP / SaaS-aanbieder. De klant heeft toegang tot de software via internet of een privénetwerk.
    • De aanbieder verzorgt het applicatiebeheer, zoals het maken van back-ups, het onderhoud en de installatie van nieuwe versies en updates, beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang, en dergelijke.

SaaS en ASP zijn niet hetzelfde. Kenmerk van SaaS is dat er één versie is voor alle gebruikers. Een ander kenmerk is dat het schaalbaar is. De applicatie wordt benaderd via een webbrowser. Ook worden SaaS-diensten aangeboden in de vorm van webservices, zodat de diensten vanuit een Service-Oriented Architecture benaderd kunnen worden. Bij SaaS is het voordeel voor de leverancier dat hij vanaf één centrale plek, met één handeling, updates (verbeteringen) en zelfs upgrades (nieuwe versies) kan doorvoeren. Omdat ASP vaak uit applicaties bestaat, waarbij iedere gebruiker een eigen specifieke licentie heeft, is updaten en upgraden bij ASP niet altijd van één locatie te realiseren. Wanneer er sprake is van licenties, die voor elke gebruiker apart moeten worden beheerd, spreken we dus niet van SaaS, maar van ASP.

Hierbij geeft IaaS de meeste vrijheid en SaaS de minste. Dat betekent ook dat men meer onderhoud en kennis nodig heeft bij IaaS. Bij SaaS bent u geen eigenaar van de gebruikte software en diensten en hoeft u ook geen kapitaalinvestering te doen.

Software as a Service (IaaS)

SaaS is het service model van Cloud Computing wat voor de eindgebruikers het meest zichtbaar is. Door middel van Saas wordt de eindgebruiker via het internet de gewenste applicaties aangeboden om zijn of haar werk te kunnen doen. Dit kunnen applicaties zijn als een zorgspecifieke applicatie maar ook algemeen bekende applicaties als Microsoft Excel of Word.

Infrastructure as a Service (IaaS)

Om gebruikt te kunnen maken van Cloud Computing zal er altijd infrastructuur nodig zijn. Dit zijn bijvoorbeeld een netwerk router, bekabeling, een computer of een ander apparaat wat verbinding kan maken met het internet of een server. IaaS is hoofdzakelijk bedoelt om een fundament te leggen voor Software as a Service (SaaS).

Platform as a Service (PaaS)

Bij Platform as a Service kan de klant diensten afnemen, waarbij men zelf de uitrol van software en configuratie binnen de cloud omgeving kan bepalen en inregelen tot op bepaalde hoogte. Denk hierbij aan integratie of beveiliging diensten. Het platform bestaat uit een aantal voorgedefinieerde diensten en producten die met elkaar verbonden zijn.

info@cloudblaster.be

Wij helpen u verder!